Veel kinderen hebben problemen met het begrijpend lezen. Soms komt dit doordat ze nog zo hard bezig zijn met het technisch lezen dat ze niet ook nog aandacht kunnen hebben voor het begrijpend lezen.

Soms komt dit door logopedische problemen, zoals problemen in de taalontwikkeling. Daarom is het mogelijk om kinderen aan te melden voor logopedisch onderzoek, om te bepalen of logopedische begeleiding geïndiceerd is.