Voor wie is de Hanen oudercursus?
De Hanen oudercursus is voor ouders van kinderen met een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis die de taalontwikkeling van hun kinderen willen verbeteren. Het gaat hier om kinderen die nog niet praten of in maximaal twee-woordzinnen spreken.

Wat is de Hanen oudercursus?
De Hanen oudercursus is een stap-voor-stapcursus om de taalontwikkeling van uw kind te verbeteren. Daarnaast helpt de cursus om het contact en de communicatie met uw kind te verbeteren. U leert in de cursus om de dagelijkse situaties bewust om te buigen tot ideale taalmomenten, aangepast aan het taalniveau van het kind op dat moment. Binnen de cursus wordt uitgegaan van de al aanwezige kennis en ervaring van de ouders, hun individuele leerstijlen, de zorgen en interesses van de ouders.

Het is plezierig als beide ouders deelnemen aan de cursus. Eventueel kan één ouder deelnemen.

Inhoud Hanen oudercursus.
De cursus bestaat uit een combinatie van 7 groepsbijeenkomsten en 3 video-coachings. Tijdens de bijeenkomsten worden communicatieprincipes met als basis Volgen-Aanpassen en Toevoegen  besproken en en geoefend. Met elkaar ontdekt u hoe de taalverwerving van uw kind verloopt en hoe u de communicatieprincipes thuis kunt toepassen.

Tijdens de drie videocoahings, zullen wij samen met u bekijken in hoeverre u de theorie kunt toepassen in de omgang met uw kind en wat dit doet voor de taalontwikkeling en krijgt u concrete adviezen om de taalontwikkeling met uw kind te verbeteren. Dit doen wij met behulp van video-opnames en directe coaching.

Uitspraken van ouders na de Hanen oudercursus
“Sinds wij de cursus hebben gedaan is ons kind minder driftig, meer op zijn gemak.”

“Bij iedere bijeenkomst is er wel iets wat je kunt gebruiken of wat je herkent bij je zelf.”

“Het heeft me verbaasd dat je met kleine veranderingen, zoals ooghoogte en afwachten zoveel te weeg kunt brengen bij mijn dochter”.

Artikel over de Hanen oudercursus bij LogopedieHaarlem in de Psychologie, september 2016
In dit artikel kunt u meer lezen over de ervaringen van een ouderpaar dat de Hanen oudercursus bij LogopedieHaarlem in het voorjaar van 2016 heeft gevolgd en geven Ester Bot en Quirine Moes  nog verder uitleg over de cursus. Als u ons een mail stuurt, sturen wij u het artikel digitaal toe.

Kosten
Alle verzekeringen vergoeden de Hanen-oudercursus.
Om deel te nemen aan de cursus dient u het boek Praten doe je met z’n tweeën van Jan Pepper en Elaine Weitzman (groene kaft, ISBN 9789066659704) aan te schaffen, dit kan via de boekhandel of www.bol.com.

Cursusleider
De cursus wordt gegeven door Danike van Overeem-Polano, logopedist en Hanen-therapeut.

Waar en wanneer
De eerst volgende cursus start op 21 januari 2019 er zijn nog een paar plekjes vrij.
Locatie: op de praktijk: Zuider Emmakade 45F 2012 KN  Haarlem.
Cursusavonden:
dinsdag 21 januari
dinsdag 28 januari
dinsdag 25 februari
dinsdag 3 maart
dinsdag 24 maart
dinsdag 31 maart
dinsdag 21 april
Inloop vanaf 19.15, start avond om 19.30, einde om 21.30.


Informatie en aanmelden
Voor informatie of aanmelden kunt u een mail sturen of ons bellen: 023-5424307.