Vanuit LogopedieHaarlem  verzorgen wij ook cursussen en informatie avonden over diverse onderwerpen. Te denken valt aan:
– informatieavond over Spraak- en Taalontwikkeling
– informatieavond over het gebruik van ondersteunende gebaren bij het voorlezen.
– scholing over Zintuiglijke Informatieverwerking
– informatie avond over dyslexie
– cursus oe om te gaan met problemen met eten en drinken, enz. enz.

Bent u geinteresseerd in een workschop/cursus/informatie avond op maat? Stuur ons dan een mail.