Danike van Overeem-Polano

Danike is logopedist, pre-verbaal logopedist, Hanen-therapeut, SI-therapeut, dyslexiebehandelaar, Jungle Memory Trainer, Acoustic Pioneer Coach en prakijkeigenaar.
Zij werkt met kinderen die problemen hebben met de spraak-en taalverwerving, kinderen die nauwelijks of niet praten,  met eet- of drinkproblemen vanaf 0 jaar ,  met complexe problematiek zoals Sensorische Informatieverwerkingsproblemen, ASS, ADHD en/of Down Syndroom en kinderen met lees- en spellingproblemen en/of dyslexie.
Danike is ook coordinator van het Project Kennisdelen Sayap Ibu.
Danike is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en op zaterdagochtend aanwezig op de praktijk.

Floor van Kampen

Floor is logopedist, pre-verbaal logopedist, SI-therapeut en dyslexiebehandelaar. Zij werkt met kinderen vanaf 3 jaar die problemen hebben met de spraak- en taalverwerving, met eet-of drinkproblemen vanaf 0 jaar, met lees- en spellingsproblemen, dyslexie en kinderen met complexe problematiek. Daarnaast geeft zij ook OMFT-therapie.
Floor is op maandag werkzaam op onze dependance op OBS de Zuidwester en op woensdag, donderdag en vrijdagochtend op de praktijk.

Quirine Moes

Quirine is logopedist, Hanentherapeut, stottertherapeut i.o. en dyslexiebehandelaar. Zij werkt met kinderen vanaf 2  jaar die problemen hebben met de spraak-en taalverwerving, kinderen die nauwelijks of niet spreken, kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie en kinderen met complexe problematiek. Ook geeft zij OMFT-therapie en de Hanen-oudercursus. Quirine werkt op de maandag en woensdag op de praktijk en op dinsdag op onze dependance op de Bos en Vaartschool en op vrijdag op onze dependance op de Julianschool.

Angelique Kluijt

Angelique Kluyt  is logopedist, Hanen-therapeut en dyslexiebehandelaar. Zij werkt met kinderen vanaf 2  jaar die problemen hebben met de spraak-en taalverwerving, kinderen die nauwelijks of niet spreken, kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie.  Ook geeft zij stem- en OMFT-therapie.
Angelique werkt op dinsdag-ochtend , woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagochtend, zij werkt op de woensdag- en donderochtend op onze dependance op de Peppelaer.

Lisette Bel

Lisette is logopedist en klinisch linguist. Zij werkt met kinderen die problemen hebben in de spraak-taalverwerving, heeft veel kennis van meertaligheidsproblematiek en ze werkt met zowel volwassenen als kinderen met stemproblemen, (niet aangeboren) hersenletsel en lichte stotterproblematiek en ze geeft OMFT-therapie.
Zij is op maandag, woensdag, vrijdag  en zaterdag-ochtend aanwezig op de praktijk.

Ester Bot

Ester is logopedist, Hanen-therapeut en Tolk Nederlandse Gebaren  en docent aan de Hogeschool van Utrecht. Zij geeft bij ons  de Hanen-oudercursus, de workshops Spelen met Gebaren en spraakafzien begeleiding.

Erna Böhm

Erna is onze  praktijkassistent. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de ochtend aanwezig op de praktijk voor al uw vragen.