Team

Team 2018-11-06T14:52:37+00:00

Danike van Overeem-Polano

Danike is logopedist, pre-verbaal logopedist, Hanen-therapeut, SI-therapeut, dyslexiebehandelaar, Jungle Memory Trainer, Acoustic Pioneer Coach en prakijkeigenaar.
Zij werkt met kinderen die problemen hebben met de spraak-en taalverwerving, kinderen die nauwelijks of niet praten,  met eet- of drinkproblemen vanaf 0 jaar ,  met complexe problematiek zoals Sensorische Informatieverwerkingsproblemen, ASS, ADHD en/of Down Syndroom en kinderen met lees- en spellingproblemen en/of dyslexie.
Danike is ook coordinator van het Project Kennisdelen Sayap Ibu.
Danike is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en op zaterdagochtend aanwezig op de praktijk.

Floor van Kampen

Floor is logopedist, pre-verbaal logopedist, SI-therapeut en dyslexiebehandelaar. Zij werkt met kinderen vanaf 3 jaar die problemen hebben met de spraak- en taalverwerving, met eet-of drinkproblemen vanaf 0 jaar, met lees- en spellingsproblemen, dyslexie en kinderen met complexe problematiek. Daarnaast geeft zij ook OMFT-therapie.
Floor is op maandag werkzaam op onze dependance op OBS de Zuidwester en op woensdag, donderdag en vrijdagochtend op de praktijk.

Quirine Moes

Quirine is logopedist, Hanentherapeut, stottertherapeut i.o. en dyslexiebehandelaar. Zij werkt met kinderen vanaf 2  jaar die problemen hebben met de spraak-en taalverwerving, kinderen die nauwelijks of niet spreken, kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie en kinderen met complexe problematiek. Ook geeft zij OMFT-therapie en de Hanen-oudercursus. Quirine werkt op de maandag en woensdag op de praktijk en op dinsdag op onze dependance op de Bos en Vaartschool en op vrijdag op onze dependance op de Julianschool.

Angelique Kluijt

Angelique Kluyt  is logopedist, Hanen-therapeut en dyslexiebehandelaar. Zij werkt met kinderen vanaf 2  jaar die problemen hebben met de spraak-en taalverwerving, kinderen die nauwelijks of niet spreken, kinderen met schisis, lees- en spellingsproblemen en/of dyslexie.  Ook geeft zij OMFT-therapie.
Angelique werkt op dinsdagochtend , woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagochtend, zij werkt op de donderdag op onze dependance op de Peppelaer.

Hannah Büttgen

Hannah  is logopedist. Zij werkt met kinderen die problemen hebben in de spraak-taalverwerving ze geeft OMFT-therapie.
Zij is op alle door de weekse dagen aanwezig op de praktijk.

Marlies van den Boogaard-Sanderse

Marlies is logopedist en afasie-therapeut. Zij werkt met volwassenen met slikproblemen, dysarthrie, afasie en andere neurologische en cognitieve communicatie stoornissen.
Zij is op donderdagmiddag aanwezig op de praktijk.

Carola Rietdijk

Carola is psycholoog en dyslexie-specialist. Na haar studie kinder- en jeugdpsychologie heeft zij zich gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie.
Carola is op op maandag en dinsdag aanwezig op de praktijk.

Ester Bot

Ester is logopedist, Hanen-therapeut en Tolk Nederlandse Gebaren  en docent aan de Hogeschool van Utrecht. Zij geeft bij ons  de Hanen-oudercursus, de workshops Spelen met Gebaren en spraakafzien begeleiding.

Erna Böhm

Erna is onze  praktijkassistent. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de ochtend aanwezig op de praktijk voor al uw vragen.