Soms hebben kinderen zulke ernstige lees- en spellingproblemen dat zij in aanmerking komen voor dyslexie onderzoek en dyslexie behandeling binnen de vergoede zorg van de gemeente. Dit onderzoek wordt door een gespecialiseerde psycholoog gedaan en binnen de vergoede zorg wordt in Haarlem bijvoorbeeld gedaan bij het Dyslexie Collectief.

Wij zijn verbonden aan het Dyslexie Collectief als dyslexiebehandelaar. Als na onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie kan de behandeling bij ons plaatsvinden.  Op de site van het Dyslexie Collectief staat de procedure beschreven.

Als na het onderzoek binnen of buiten de vergoede zorg blijkt dat er wel dyslexie is, maar geen ernstige enkelvoudige dyslexie, komt het kind niet in aanmerking voor behandeling binnen de vergoede zorg.  Wij kunnen deze kinderen wel goed goed begeleiden in een particulier traject. Als u een mail stuurt of ons belt, kunnen wij u daar meer over vertellen.