In groep 4 en 5 moet het leestempo omhoog en leren de kinderen de basis-spellingregels toepassen en moeten zij taal inzetten voor het voorspellend kunnen leren lezen.
Voor sommige kinderen geeft dit veel frustratie: ze blijven spellend lezen, hebben nog moeite met het herkennen of schrijven van sommige letters, hebben nog zo veel moeite met technisch lezen dat ze nog net aan begrijpend (en voorspellend) lezen toekomen en ze kunnen ook veel moeite hebben met het toepassen van alle spellingregels bij schrijven.

Soms zijn de problemen zo ernstig en hardnekkig dat er al kan worden geconstateerd dat er sprake is van dyslexie, dan wordt er dyslexie onderzoek gedaan en als er dan wordt vastgesteld dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie kan er dyslexiebehandeling plaatsvinden (dit kan ook bij ons op de praktijk).

Maar vaak zijn de problemen nog niet ernstig genoeg en worstelt het kind door. Mogelijk liggen er logopedische problemen ten grondslag van deze lees- en spellingproblemen….daarom is het aan te raden om deze kinderen aan te melden voor logopedische onderzoek. Op basis van dit onderzoek, kan samen met de ouders bekeken worden of logopedische begeleiding het kind zou kunnen helpen.