Als kinderen in deze groepen nog worstelen met lezen en spellen, kan er mogelijk sprake zijn van dyslexie. Soms is de problematiek niet ernstig genoeg om in aanmerking te komen voor onderzoek. Mogelijk is er dan sprake van logopedische problematiek.

Om hier achter te komen, kan een kind aangemeld worden voor logopedisch onderzoek en kunnen we bepalen of een kind baat zou kunnen hebben bij logopedische begeleiding.