LogopedieHaarlem heeft met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten. In principe wordt logopedie door  de zorgverzekeringen vergoed, toch zijn er veel verschillen tussen verzekeringen en de voorwaarden waarop zij wel of niet vergoeden. De belangrijkste verschillen zitten in de mogelijkheid van behandeling op de dependances of scholen en in  de mogelijkheid om met of zonder verwijzing naar logopedie te kunnen. Daarom hieronder een overzicht:

Verwijzing van de huisarts of directe toegankelijkheid logopedie:
Als u of uw kind is bij één van de volgende verzekeringen verzekerd is, ouder is dan 21jaar en de behandeling op de hoofdvestiging zal plaatsvinden kan u voor zowel een afspraak met verwijzing als zonder verwijzing kiezen: Achmea, DSW, Menzis, Multizorg, ENO, VGZ en Zorg en Zekerheid.
Als u of uw kind verzekerd is bij één van de volgende verzekeringen kan u alleen een afspraak maken als u in het bezit bent van een verwijzing: CZ, Nationale Nederlanden en OHRA.
Als u of uw kind jonger is dan 2 1/2 jaar met voedingsproblemen is een verwijzing van de arts noodzakelijk. Behandeling kan zowel in de thuissituatie als op de praktijk plaatsvinden.
Behandeling kan alleen in de thuissituatie plaatsvinden als hier een medische indicatie voor is. Dit moet expliciet op de verwijzing vermeld staan.

Logopedie op de dependances/scholen:
Als u of uw kind verzekerd is bij CZ, Nationale Nederlanden of OHRA mogen wij niet behandelen op de dependances of scholen.

Voor kinderen met de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie geldt bovenstaande niet. Zij vallen binnen de vergoede dyslexie zorg. De vergoeding van deze dyslexiebehandeling verloopt via het Dyslexie Collectief.

Het is ook mogelijk om particuliere trajecten te volgen. U kunt hierover informatie opvragen bij onze praktijkassistente of via het contactformulier of kijken op de taalkade.nl