Lezen en spellen zijn zeer belangrijke vaardigheden. Als het leren lezen en spellen moeilijk is, kan dit gevolgen hebben voor je gehele leven.
Het leren lezen en spellen hangt zeer nauw samen met de spraak-taalontwikkeling en de logopedist is bij uitstek de juiste therapeut om een kind al in een vroeg stadium, maar ook later te begeleiden. Daarom zijn de meeste  logopedisten bij ons  naast logopedist ook dyslexiebehandelaar en hebben we veel kennis en ervaring met de begeleiding van kinderen met lees- en spellingsproblemen in alle periodes van hun schoolcarriere.
Vaak zien we dat wij wel resultaten behalen bij het verbeteren van het lezen en spellen, waar het onderwijs vastloopt. Dit komt doordat wij vanuit een andere achtergrond te problematiek benaderen.

De verzekering vergoedt alleen logopedische begeleiding van lees- en spellingrpoblemen als er bij logopedisch onderzoek wordt vastgesteld dat er sprake is van logopedische problematiek en dan mogen alleen  deze logopedische problemen worden aangepakt. Vaak zijn dan de lees- en spellingproblemen niet verholpen en heeft het kind meer begeleiding nodig om weer mee te kunnen doen met het niveau in de klas. Daarom is het ook mogelijk om particuliere trajecten te volgen. Voor meer informatie hierover klikt u hier.

Natuurlijk kan er ook sprake zijn van (Ernstige Enkelvoudige) Dyslexie. Dan zijn de problemen op zichzelf staand en hardnekkig, echter ook dan kan de logopedist als dyslexiebehandelaar goede begeleiding geven. Voor meer informatie over de begeleiding binnen de vergoede zorg bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie klik hier en voor informatie over de begeleiding bij dyslexie, klik hier.