Bij LogopieHaarlem is iedereen van  0-100 jaar met problemen op het gebied van communicatie en/of eten en drinken van harte welkom.

Kinderlogopedie

De hulpvraag van u en uw kind centraal. Wij zetten al onze kennis en ervaring in om samen met u en uw kind zo snel mogelijk tot het gewenste resultaat te komen. Na een zorgvuldige anamnese en een uitgebreid logopedisch onderzoek kan een logopedische diagnose worden opgesteld en stellen wij een behandelplan op. Dit plan wordt met u en uw kind besproken en als hier overeenstemming over is, zal er worden gestart met de behandeling. Gedurende de gehele behandeperiode vinden er steeds evaluaties plaats. Wij zijn pas tevreden als u en uw kind dat ook zijn.

Binnen de behandeling staat de transfer centraal: het is van belang dat uw kind het geleerde niet alleen in de oefensituatie, maar ook in een vrije situatie kan toepassen. We maken binnen de behandeling veel gebruik van spel en beweging. Dit bewegen is ook heel plezierig voor onrustige, onzekere en faalangstige kinderen en kinderen met contactproblematiek.

Alle logopedisten die werkzaam zijn binnen de praktijk hebben de opleiding en kennis om uw kind de juiste logopedische zorg te bieden. Wij houden onze kennis up to date door het volgen van post-HBO cursussen, seminars, workshops en studiedagen. Alle logopedisten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister para-medici en hebben hun specialisaties waarin zij zich verdiepen.

De logopedist houdt een goed gedocumenteerd dossier met verslagen en behandelplannen van iedere client bij. Hierdoor kan, bij afwezigheid van de logopedist een collega-logopedist de behandeling gemakkelijk overnemen.

Logopedie bij volwassenen en jongeren:

Uw hulpvraag staat centraal. Wij zetten al onze kennis en ervaring in om samen met u zo snel mogelijk tot het gewenste resultaat te komen. Na een zorgvuldige anamnese en een uitgebreid logopedisch onderzoek kan een logopedische diagnose worden opgesteld en stellen wij een behandelplan op. Dit plan wordt met u  besproken en als hier overeenstemming over is, zal er worden gestart met de behandeling. Gedurende de gehele behandelperiode vinden er steeds evaluaties plaats. Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.

Binnen de behandeling staat de transfer centraal: het is van belang dat u het geleerde niet alleen in de oefensituatie, maar ook in een vrije situatie kan toepassen.

Alle logopedisten die werkzaam zijn binnen de praktijk hebben de opleiding en kennis om u de juiste logopedische zorg te bieden. Wij houden onze kennis up to date door het volgen van post-HBO cursussen, seminars, workshops en studiedagen. Alle logopedisten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister para-medici en hebben hun specialisaties waarin zij zich verdiepen.

De logopedist houdt een goed gedocumenteerd dossier met verslagen en behandelplannen van iedere client bij. Hierdoor kan, bij afwezigheid van de logopedist een collega-logopedist de behandeling gemakkelijk overnemen.