Steeds vaker wordt er gesproken Auditieve VerwerkingsProblemen (AVP)  als oorzaak van gedrags- en leerproblemen. Binnen onze praktijk hebben wij veel ervaring met de begeleiding van deze kinderen. Sinds mei 2016 zijn wij, als één van de eerste logopedie praktijken van Nederland, gecertificeerd om AVP te kunnen diagnosticeren.

AVP houdt in dat een kind  problemen heeft met het horen en verstaan, ondanks een normaal gehoor. Kinderen hebben problemen bij het luisteren als er lawaai en/of  veel afleiding is. Vaak zeggen de kinderen veel “huh” en “wat zeg je?” en het duurt vaak langer voordat ze hebben begrepen wat er wordt gezegd.  Het komt ook voor dat de kinderen juist niet vragen om herhaling en antwoord geven, zonder dat ze de vraag goed hebben begrepen. De meeste kinderen hebben baat bij visuele ondersteuning en presteren wisselend op het gebied van luisteren: de ene keer verstaan ze je wel goed en de andere keer niet.

De gevolgen van AVP kunnen divers zijn: vaak zijn er spraak-taalproblemen (TOS), lees- en spellingproblemen, lagere prestaties op school dan je zou verwachten, moeite met het begrijpen van een klassikale opdracht, korte aandachtsspan, snel vermoeid, moeite hebben met het vertellen van een verhaal in de goede volgorde en moeite met sociale vaardigheden.

Op de praktijk kan objectief worden vastgesteld of er sprake is van AVP met een assessment van Acoustic Pioneer en aanvullende logopedische toetsen. Als de diagnose AVP wordt gesteld zal er een behandelplan worden opgesteld, waarbij de oefen apps van Acoustic Pioneer voor hoortraining een rol kunnen spelen en zullen er ook oefeningen worden gedaan om de auditieve vaardigheden verder te trainen.

Als je twijfelt of je kind of leerling wel of niet moet aanmelden voor onderzoek naar AVP kan je zelf de korte screening afnemen.