Bij LogopedieHaarlem hebben wij veel ervaring en expertise op het gebied van logopedische problemen in combinatie met complexe problematiek. Onder complexe problematiek verstaan wij  kinderen, jongeren en volwassenen met ADD, ADHD, ASS, Down Syndroom, leerproblemen, gedragsproblemen, enzovoort, enzovoort.

Door onze holistische benadering, het werken met spel, beweging en alle zintuigen en het samenwerken met alle betrokkenen rondom een kind, halen wij vaak de doelstellingen die we samen met de ouders en client opstellen.

Bij het opstellen van de doelstellingen en de evaluaties gaan wij uit van de hulpvraag van ouders en client en  zijn wij reeel en werken wij met “meten is weten”. Daarom bent u er zeker van dat wij u geen dingen beloven die we niet waar kunnen maken en werken we binnen de mogelijkheden die de zorgverzekering ons biedt.