Eet- en drinkproblemen bij kinderen tot 2 1/2 jaar
In de loop van het 2 levensjaren leert een kind allerlei verschillende soorten voedsel eten en drinken. Dit gaat niet altijd vanzelf. Een kind kan bijvoorbeeld gaan kokhalzen/spugen of zich verslikken en zelfs voeding gaan afweren of weigeren. Soms komt het voor dat een kind een periode afhankelijk is van sondevoeding. De (pre-) logopedist begeleidt, adviseert en behandelt bij deze problemen:

Voor welke kinderen?
Voor kinderen  die moeite hebben met:
• drinken uit de borst
• drinken uit de fles
• eten van de lepel
• kauwen
• slikken
• drinken uit een beker
• controle van speeksel (overmatig kwijlen)

Voordat een behandeling start, spreekt de logopedist uitvoerig met de ouders over het probleem en de hulpvraag en als nodig, neemt zij ook contact op met de kinderarts. Vervolgens onderzoekt zij de spierkracht en het gevoel in en rond de mond en observeert zij het eten en drinken. Daarna wordt samen met de ouders besloten of logopedische begeleiding opgestart wordt en op welke wijze.
Tot 2 1/2 jaar vindt deze begeleiding aan huis plaats, mits de verwijzer dit ook heeft vermeld op de verwijzing.
Zie ook www.prelogopedie.nl 

Eet- en drinkproblemen bij kinderen vanaf 2 1/2 jaar:
Kinderen kunnen om verschillende redenen problemen hebben met eten: de logopedist kan samen met ouders en kind onderzoeken wat de oorzaak hiervan is en als blijkt dat er problemen zijn op het gebied van de senso-motoriek in het mondgebied. Als blijkt dat dit zo is, kan de logopedist samen met ouders en kind stap voor stap het eetprobleem gaan aanpakken. Als het nodig is, werken wij hier natuurlijk ook samen met de kinderarts, fysiotherapeut en kinderpsycholoog.