OMFT bij kinderen
Veel kinderen slissen en/of hebben een open beet, open mondgedrag, uitgewaaierde tanden in de kaak en/of tanden tanden die naar voren staan omdat ze hun  tong tijdens spraak en/of slik steeds tussen of tegen hun tanden duwen. Dit heeft zeer negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de kaak en de stand van de tanden en kiezen. Als deze kinderen, zonder eerst OMFT-therapie te hebben gehad, een beugel krijgen, moeten  er vaak kiezen  getrokken worden en/of duurt de periode dat ze beugels moeten dragen zeer lang en/of schieten de tanden en kiezen terug nadat de beugel is verwijderd.

OMFT heeft de volgende resultaten:
– verminderde of geen slis meer
– verminderde of geen open mondgedrag meer
– niet meer of minder verkouden
– een verbetering van de gebits- en kaakstand zonder beugelen
– verbeteren voorwaarden voor de resultaten na het dragen van beugels

OMFT bij volwassenen
Als u last heeft van chronisch open mondgedrag en/of slissen of als u na een periode van beugelen heeft gemerkt dat u tanden toch weer naar voren zijn geschoven of dat er een opening is tussen de tanden en kiezen, is OMFT waarschijnlijk de juiste therapievorm om deze problemen te verminderen of voorkomen.

OMFT heeft de volgende resultaten:
– verminderde of geen slis meer
– verminderde of geen open mondgedrag meer
– niet meer of minder verkouden
– een verbetering van de gebits- en kaakstand zonder beugelen
– verbeteren voorwaarden voor de resultaten na het dragen van beugels