Kinderen met gehoorproblemen

Kinderen met gehoorproblemen (doofheid , cochleair inplant, slechthorend) gaan steeds vaker naar het regulier onderwijs. Binnen onze praktijk begeleiden wij deze kinderen als zij problemen hebben met hun spraak- en taalontwikkeling en als zij gerichte luistertraining nodig hebben, bijvoorbeeld na en het plaatsen van een cochleair inplant.

Zoals bij veel van onze behandelingen, maken wij hierbij gebruik van ondersteunende gebaren, klankgebaren en het op andere manieren visueel maken van spraak en taal.

Wij werken hierbij nauw samen het audiologisch centrum,  waar het kind onder controle staat en de peuterspeelzaal, de creche of de school van het kind.

 

Volwassenen met gehoorproblemen

Het niet of steeds minder kunnen horen is een groot probleem en het is van groot belang dat iemand met deze problematiek goed begeleid wordt op het gebied van de mogelijkheid van apparatuur (dit doet de audicient), maar ook om te leren liplezen, zelf duidelijk te blijven praten en om de omgeving te adviseren over hoe hier mee om te gaan. Bij LogopedieHaarlem is veel kennis en ervaring op dit gebied en wij geven individuele begeleiding hierin.