Spraak- en taalproblemen en taalontwikkelingsstoornissen (TOS)  bij kinderen

Steeds jonger worden kinderen naar ons verwezen als er problemen zijn met de spraak-taalontwikkelingen. Dit is een zeer positieve ontwikkeling. Preventieve begeleiding op dit gebied kan ernstige  problemen op latere leeftijd voorkomen en kan er voor zorgen dat een spraak-taalachterstand zich niet ontwikkelt tot een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Wij werken hierbij nauw samen met de audiologische centra en jeugdartsen.

De logopedische begeleiding bij jonge kinderen: naar aanleiding van observaties, samen spelen en onderzoek kunnen wij de ouders handvatten geven om de spraak- taalontwikkeling van hun kind te stimuleren.

De begeleiding van oudere kinderen is directer gericht op het kind, maar nog steeds geldt dat het niet zonder de ouders kan. Centraal staat een ontspannen en situatie waarin we de spraak- en taalontwikkeling van het kind of de jongere, stimuleren. De ouders krijgen handvatten voor thuis om het kind te helpen.

We spreken van spraak-taalontwikkeling, omdat spraak en taal vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar los van elkaar bekeken kan je de volgende definities geven:

Spraak: spraak gaat over de vorm waarin gesproken wordt , de articulatie, hoe het klinkt, zowel op woord- zins- als vertelniveau. Spraakproblemen zijn bijvoorbeeld slissen, bepaalde klanken niet kunnen uitspreken en onduidelijk spreken.

Taal: taal gaat over hoe je bijvoorbeeld zinnen maakt, hoe je een begrijpelijk verhaal kan vertellen, hoe je taal gebruikt in je communicatie en hoe je taal gebruikt bij je denken.

Bij LogopedieHaarlem beschikken we over veel kennis, ervaring  en methodes om kinderen en jongeren van alle leeftijden  te helpen met hun spraak- en taalontwikkeling en TOS.

Bij meertaligheid is het van groot belang dat de logopedist goed uitzoekt of er sprake is van een meertaligheidsprobleem, of een op zichzelf staand spraak-taalprobleem. Alleen als er sprake is van een op zichzelf staand spraak-taalprobleem vergoedt de verzekering de logopedische begeleiding, als er sprake is van meertaligheidsproblematiek kan de logopedist het kind of de jongere of volwassene ook goed helpen, maar wordt dit niet vergoed. Meer informatie over de particuliere trajecten bij meertaligheidsproblematiek kunt u vinden op taalkade.nl/meertaligheid.

Spraak- en taalproblemen bij volwassenen

Spraak- en taalproblemen komen ook bij volwassenen voor. Deze kunnen altijd bestaan hebben en nu pas als een probleem worden ervaren (bijvoorbeeld bij slissen) en deze kunnen op latere leeftijd zijn ontstaan als gevolg van een TIA, afasie, hersenbloeding enz.

Bij LogopedieHaarlem gaan we samen met u uw problemen in kaart brengen en met u een behandelplan opstellen om de problemen zoveel mogelijk op te lossen en als dit niet mogelijk is gaan we gezamenlijk op zoek naar compensatie strategien.